സയന്‍സ് ക്ലബ്ബ് വാര്‍ത്തകള്‍

13/8/2014ന് കാവുംഭാഗം ഹയര്‍സെക്കന്റെറി സ്കൂളില്‍ വെച്ച് നടന്ന സയന്‍സ് സെമിനാര്‍ മത്സരഫലം
 ഒന്നാം സ്ഥാനം   
മാളവിക സുരേ‍ഷ്(GVHSS KADIRUR)
രണ്ടാംസ്ഥാനം     വിഷ്ണു സി.വി (GHSS KAVUMBHAGAM)

No comments:

Post a comment