ന്യുനപക്ഷവിഭാഗം പ്രീമെട്രിക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് സ്കീം 2013-14 - തുകയുടെ വിനിയോഗം സംബന്ധിച്ച് ഇതോടൊപ്പം ചേര്‍ത്തിരിക്കുന്ന പ്രൊഫോര്‍മയില്‍ 03-03-16ന് ഓഫീസില്‍ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.


No comments:

Post a comment