സബ്ജില്ലാ സ്കൂള്‍ കലോത്സവങ്ങളുടെ തലശ്ശേരി വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലാതല അപ്പീല്‍

സബ്ജില്ലാ സ്കൂള്‍ കലോത്സവങ്ങളുടെ   തലശ്ശേരി വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലാതല അപ്പീല്‍ പരിശോധന (നൃത്തവിഭാഗം) ഡിസംബര്‍ 9 ന് ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ  10 മണി മുതല്‍ തലശ്ശേരി ഗവ. ഗേള്‍സ് എച്.എച്.എസ്സില്‍ വെച്ച് താഴെ  പറയുന്ന ക്രമത്തില്‍ നടക്കുന്നു.


09.12.2014(ചൊവ്വാഴ്ച) രാവിലെ       09.12.2014     ഉച്ചയ്ക്ക്

1.ഭരതനാട്യം.                      1.നാടോടിനൃത്തം                                                                                                                                        
2.കുച്ചുപ്പുടി.                          2.സംഘനൃത്തം                                                                                                                                                                                                                               
3.മോഹിനിയാട്ടം.               3.തിരുവാതിര.                                                                       

                                                                                                                        4.കേരളനടനം                                
                                                                                                                                                     

അപ്പീല്‍ നല്‍കിയ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളും (ഗ്രൂപ്പ്‌ മത്സരമാണെങ്കില്‍ ഗ്രൂപ്പിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളും)  ടീം മാനേജര്‍മാരും സബ്ജില്ലാ മത്സരങ്ങളുടെ  പ്രോഗ്രാം കണ്‍വീനര്‍മാരും അപ്പീല്‍ പരിശോധനയില്‍ കൃത്യസമയത്ത് പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്.പ്രോഗ്രാം കണ്‍വീനര്‍മാര്‍ മത്സരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ രേഖകളും കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്.ടീം മാനേജര്‍മാര്‍ അപ്പീലില്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന  കുട്ടികളുടെ പേര് (ഗ്രൂപ്പ്‌ മത്സരങ്ങളിലേത് അടക്കം മുഴുവന്‍ പേരുടേയും), അഡ്മിഷന്‍ നം.(ഗ്രൂപ്പ്‌ മത്സരങ്ങളിലേത് അടക്കം മുഴുവന്‍ പേരുടേയും), ഐറ്റം കോഡ് എന്നിവ കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്

No comments:

Post a comment