C.V. RAMAN ESSAY COMPETITION


No:C-4435/16/i
28/10/2016

C.V. RAMAN ESSAY COMPETITION

   കണ്ണൂർ റവന്യൂ ജില്ലാതല സി.വി.രാമൻ ഉപന്യാസ മത്സരം

  കണ്ണൂർ റവന്യൂ ജില്ലാതല സി.വി.രാമൻ ഉപന്യാസ മത്സരം നവംമ്പർ 3 ന് രാവിലെ 10മണിക്ക്‌ കണ്ണുർ മുനിസിപ്പൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്ക്കുളിൽ നടക്കുന്നതാണ്. ഉപജില്ലയിൽ നിന്നും ഒന്നും രണ്ടും സ്ഥാനം ലഭിച്ച വിദ്യാർത്ഥികളെ പങ്കെടുപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

 Endt.on No.C-4435/16/i dated 28/10/2016: Copy communicated for information and necessary     action.  

                          Sd/- 

ASSISTANT EDUCATIONAL OFFICER

            THALASSERY NORTH

 

No comments:

Post a comment